LiashukO. М., Khamula, S. V., & Zhuk, S. Y. (2016). Двоетапна каузальна фільтрація однорідного зображення при наявності корельованої завади. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (66), 19-28. https://doi.org/10.20535/RADAP.2016.66.19-28