Mrachkovskiy, O. D., Reutskaya, Y. Y., & Solovyov, V. S. (1). Аналіз спектральних та кореляційних характеристик зондуючого сигналу із трикутною внутрішньоімпульсною частотною модуляцією. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (48), 56-60. https://doi.org/10.20535/RADAP.2012.48.56-60