Барило, Г. І., Голяка, Р. Л., Прудиус, І. Н., & Фабіровський, С. Є. (2017). Методика пiдвищення точностi вимiрювальних перетворювачiв iмпедансу з врахуванням негармонiчностi сигналiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (70), 30-36. https://doi.org/10.20535/RADAP.2017.70.30-36