Semibalamut, K. M., Khamula, S. V., Zhuk, S. Y., & Litvintsev, S. M. (2018). Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), 17-24. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.17-24