Semibalamut, K., Khamula, S., Zhuk, S., & Litvintsev, S. (2018). Визначення діаграми направленості лінійної решітки з багатоступеневим адаптивним компенсатором завад. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), 17-24. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.17-24