Popov, D. I. (2018). Адаптивне виявлення групових багаточастотних сигналів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), 44-50. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.44-50