Taranchuk, A. A., Pidchenko, S. K., & Zhyznevskyi, A. I. (2018). Моделювання електромеханічних характеристик п’єзорезонансних сенсорів надлишкового тиску з мембранним керуванням міжелектродним зазором п’єзоелемента. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), 51-59. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.51-59