Halchenko, V. Y., Trembovetska, R. V., & Tychkov, V. V. (2018). Застосування нейрокомп’ютинга на етапі побудови метамоделей в процесі оптимального сурогатного синтезу антен. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), 60-72. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.60-72