Zabolotnii, S., Chepynoha, A., Bondarenko, Y., & Rud, M. (2018). Поліноміальні оцінки параметрів для даних з експоненційним степеневим розподілом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), 40-47. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.75.40-47