Uvarov, B., & Nikitchuk, A. (2018). Проектування радіоелектронного апарату з оптимальними показниками надійності. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), 48-53. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.75.48-53