Rusyn, V., Pribylova, L., & Dimitriu, D. (2018). Управління модифікованою хаотичною схемою Чуа пороговим методом. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), 61-65. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1511