Bouraou, N., Ignatovich, S., & Pazdrii, O. (2018). Використання фрактального аналізу частотно-часових спектрів віброакустичних сигналів для діагностики газотурбінних двигунів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (74), 73-83. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.74.73-83