Vovchuk, D., & Robulets, P. (2018). Передавання гармонічних сигналів через структуру із паралельних провідників. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), 9-15. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.75.9-15