Bychkovskyi, V., Reutska, Y., & Chmelov, V. (2018). Фактор часу в критичних режимах функціонування радіоелектронних систем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), 25-32. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.75.25-32