Khokhanovska, Y., & Omelianenko, M. (2019). Широкосмуговий p-i-n діодний перемикач 8-міліметрового діапазону з малими втратами для радіометра Дайка. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 58-62. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1525