Samila, A., Hres, O., Rusyn, V., Rozorinov, H., & Arkhiiereieva, O. (2019). Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 37-43. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528