Samila, A. P., Hres, O. V., Rusyn, V. B., Rozorinov, H. M., & Arkhiiereieva, O. H. (2019). Імітаційне моделювання цифрового квадратурного приймача сигналів ядерного квадрупольного резонансу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 37-43. вилучено із http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1528