Pavlyuchenko, A., & Loshitskyi, P. (2019). Дистанційна температурна радіометрична ідентифікація рідин. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 44-57. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1530