Nechaev, Y., Peshkov, I., & Fortunova, N. (2018). Оцінка границі Крамера-Рао випуклих антенних решіток з направленими виапромінювачами для радіопеленгації. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), 16-24. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.75.16-24