Progonov, D. (2018). Аналіз змін хі-квадрат відстані між розподілами яскравості пікселів при фільтрації зображень-контейнерів та стеганограм. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (75), 54-60. https://doi.org/10.20535/RADAP.2018.75.54-60