Kozeruk, S., & Korzhyk, O. (2019). Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 15-20. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537