Kozeruk, S. O., & Korzhyk, O. V. (2019). Виявлення малих лiтальних апаратiв за акустичним випромiнюванням. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 15-20. вилучено із http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1537