Polikarovskykh, O. I., Kovtun, L. O., Karpova, L. V., Hula, I. V., & Melnychuk, V. M. (2019). Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 21-28. вилучено із http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538