Polikarovskykh, O., Kovtun, L., Karpova, L., Hula, I., & Melnychuk, V. (2019). Використання системи залишкових класiв як математичної основи для програмно-визначених радіосистем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 21-28. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1538