Verveyko, A., Lappo, I., Arkushenko, P., & Yusukhno, S. (2019). Вимірювач нестабільності частоти на принципі збігів імпульсів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 29-36. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1541