Русин, В., Павлюкевич, І., Прибилова, Л., & Скідас, Х. Ч. (2019). Розроблення, моделювання та дослідження нового неавтономного хаотичного генератора. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (77), 13-16. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.13-16