Abdulov, R. N., & Asadov, H. H. (2019). Питання підвищення завадостійкості GPS/INS навігаційних систем авіазасобів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (77), 42-46. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.42-46