Barylo, G., Boyko, O., Holyaka, R., Marusenkova, T., Prudyus, I., & Fabirovskyy, S. (2019). Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 63-71. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548