Barylo, G. I., Boyko, O. V., Holyaka, R. L., Marusenkova, T. A., Prudyus, I. N., & Fabirovskyy, S. E. (2019). Сигнальний перетворювач функцiонально iнтегрованих термомагнiтних сенсорiв. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 63-71. вилучено із http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1548