Biletskyi, O., & Kotovskyi, V. (2019). Дослідження енергетичних процесів в колах коливального заряду суперконденсаторів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 5-14. Retrieved із //radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1550