Progonov, D. O. (2019). Аналiз змiн хi-квадрат вiдстанi мiж розподiлами яскравостi пiкселiв при фiльтрацiї стеганограм, сформованих згiдно методу UNIWARD. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (76), 72-76. вилучено із http://radap.kpi.ua/radiotechnique/article/view/1553