Dubyna, O. F., Nikitchuk, T. N., & Kotsiuba, I. H. (2019). Алгоритм вибору завадостійких кодів для роботи систем радіозв’язку в короткохвильовому діапазоні. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (77), 47-52. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.78.47-52