Trubin, A. A. (2019). Вивчення інтегрованих антен-фільтрів на діелектричних резонаторах. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (77), 36-41. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.36-41