Hvostivska, L. V., Oksukhivska, H. M., Hvostivskyy, M. O., & Shadrina, H. M. (2019). Імітаційне моделювання добового пульсового сигналу для задачі верифікації алгоритмів роботи систем довготривалого моніторингу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (77), 66-73. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.77.66-73