Рома, О. М., Пелешок, Є. В., Голь, В. Д., & Василенко, С. В. (2019). Аналіз завадозахищеності когерентної демодуляції синхронних взаємно неортогональних цифрових сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), 48-54. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.48-54