Бочарніков, В. П., & Свєшніков, С. В. (2019). Дослідження методу частотно-часового аналізу сигналів на основі функцій поведінки і арифметичних рядів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), 5-15. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.5-15