Савченко, Є. М., Дроздов, Д. Г., Родін, В. Г., Грушин, А. І., Дюканов, П. О., & Прокопенко, М. М. (2019). Конструкції і характеристики диференціальних пар CJFet транзисторів для проектування CBiCJFet диференціальних і мультидиференціальних операційних підсилювачів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), 71-77. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.71-77