Хвостівська, Л. В., Осухівська, Г. М., Хвостівський, М. О., Шадріна, Г. М., & Дедів, І. Ю. (2019). Розвиток методів та алгоритмів обчислення періоду стохастичних біомедичних сигналів для медичних комп’ютерно-діагностичних систем. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), 78-84. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.78-84