Сидорчук, О. Л., Фриз , С. П., Гаврилко , Є. В., Соболенко С. O., & Федорова , Н. В. (2020). Застосування асимптотичних методів для дослідження електромагнітного поля, розсіяного еквідистантними антенними решітками . Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), 14-22. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.80.14-22