Літвінцев, С., & Захаров, О. В. (2019). Метод розширення смуги загородження гребінчастих фільтрів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (79), 16-23. https://doi.org/10.20535/RADAP.2019.79.16-23