Ільяшов, О. А., Трегубенко , С. С., Передрій , О. В., Волощенко , О. І., & Бухал, Д. А. (2020). Алгоритм визначення моделі інформаційної бази сигнатур для обробки інформації об’єктів радіомоніторингу. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), 57-62. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.80.57-62