Голяка, Р. Л., Марусенкова, Т. А., Прудиус, І. Н., & Фабіровський, С. Є. (2020). Програмована система сигнального тракту пристроїв магнiтного трекiнгу для задач локальної навiгацiї. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), 48-56. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.80.48-56