Нагорнюк , О. А. (2020). Методика автоматичного визначення параметрів радіосигналів із псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), 31-38. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.80.31-38