Tkachuk, R. A., & Yanenko, O. P. (2020). Автоматизована система для вимірювання та контролю параметрів офтальмологічних імплантатів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), 65-71. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.65-71