Булашенко, А. В. . (2020). Оцінка зв’язності D2D комунікацій у мережах 5G . Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), 21-29. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.21-29