Бугайов, М. В. (2020). Ітеративний метод виявлення радіосигналів на основі вирішуючих статистик. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), 11-20. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.11-20