Кичак , В. М., Слободян , І. В., & Вовк , В. Л. (2020). Радіаційностійкий запам’ятовуючий пристрій на базі халькогенідного склоподібного напівпровідника. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (80), 79-84. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.80.79-84