Дозорська , О. Ф., Яворська , Є. Б. ., Дозорський, В. Г., Дедів , Л. Є. ., & Дедів , І. Ю. (2020). Метод виявлення ознак основного тону в структурі електроміографічних сигналів для задачі компенсації порушеної комунікативної функції людини. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), 56-64. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.56-64