Nikolaenko , Y. E. ., Baranyuk О. V. ., Rachynskyi , A. Y. ., Pekur , D. V. ., & Myniailo , M. A. (2020). Підвищення ефективності охолодження електронних теплонавантажених модулів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (81), 47-55. https://doi.org/10.20535/RADAP.2020.81.47-55