Bazilo , C. V., Bondarenko, M. O., Usyk , L. M., Andriienko , O. I., & Antonyuk, V. S. (2022). Mathematical Modelling of Cylindrical Piezoelectric Transducers for Electroacoustic Devices. Visnyk NTUU KPI Seriia - Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia, (88), 24-34. https://doi.org/10.20535/RADAP.2022.88.24-34