Бичковський, В., & Реутська, Ю. (1). Статистичні характеристики співвідношень завад та сигналів дистанційно розміщених об’єктів. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (39), 32-35. https://doi.org/10.20535/RADAP.2009.39.32-35