Mrachkovskiy, O. D., Chasnyk, A. A., & Reutskaya, Y. Y. (1). Кореляційні властивості послідовностей Голда. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (46), 65-71. https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.46.65-71