Ільясова, Ю., & Шарпан, О. (2007). Аналіз лінійних систем в області перетворень при не мінімальних різницевих рівняннях. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (35), 23-29. https://doi.org/10.20535/RADAP.2007.35.23-29