Бичковський, В. (2012). Редукція моделі системотехнічного комплексу до рівня багатоелементної фізичної системи. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (44), 54-57. https://doi.org/10.20535/RADAP.2011.44.54-57