Мартинюк, В. В., & Федула, М. В. (1). Виявлення слабких періодичних сигналів із застосуванням модифікованої системи Дуффінга-Холмса дробового порядку. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування, (53), 13-22. https://doi.org/10.20535/RADAP.2013.53.13-22